تبلیغات
دانلود 1389 - شماره سریال تمام نرم افزار هایی که حرف اول و دوم آنها از AD شروع و به AF ختم می شوند
 » امروز ،

برای دیدن عکس در اندازه ی واقعی روی عکس کلیک کنید ---->pic207.mihanblog.com

 

 
منوی كاربری
وبلاگ مختلف
ی
صفحات وبلاگ
روز های هفته
فال حافظ
موتور جستجو گر
لوگوی ما
خبرنامه
نظرسنجی
pdf
نرم افزار
قالب جدید 88-89

AD  تا  AF

شماره سریال تمام نرم افزار هایی که حرف اول و دوم آنها از AD شروع و به AF  ختم می شوند

همچنین شما می توانید برای دسترسی به همه شماره سریال ها  " اینجا " را کلیک کنید .

 

all of software seiral number that  begin first and secound character with AD to AF

you can also for access to all  serial number of software click here

 

AD Wiper v1.01 : s/n: 9-205527 or s/n: 43-210143 or s/n: 875-216217 or s/n: 8653-221273 or s/n: 96422-226117

AdWiper V1.1 : s/n: PREDATOR666-302507

Adaptec EZ-SCSI v3.03 for DOS and Windows: s/n: 492848-01

A Day in the Life v1.5 : Name: BerSerkA s/n: B-244ClaDiTL198950B

AdBuster Rising Newsreader v1.08 : Name: Eugene R Harden Company: (Anything) Code: 5A89ACDFE88C4AC

AdBuster Rising Newsreader v1.09 : Name: Eugene R Harden Company: High Voltage Code: 5A89ACDFE88C4AC

AdBuster Rising Newsreader v1.10 : Name: beltram s/n:5A1BACGG83E18EG

AdCADD Auto Architech for AutoCAD 12 : s/n: DAAHE 20104

Add Impact : s/n: 3009034001

AddDepth 2.0 : s/n: AD-200-1-6501-54924 or s/n: AD-200-1-1764-42848

AddDepth v1.0 for Windows : s/n: AW-100-1-2716-52987

AddDepth v1.1 for Windows : s/n: AW-110-1-1701-30232

Addepth for Windows : s/n: AW-100-1-2716-52987

AddFlow ActiveX v1.01 : s/n: 6587 6352 6682 0A01

AddFlow ActiveX v2.1 : Name: Dr Weird s/n: 8765045174810522

Addraman Address Manager and Phone Dialer 1.02: Name: KiLLa [c0re'97] s/n: CCS-56FGM66-CH

Add Remove 4 Good 1.5 : Name: Lord Leto Code: 6582-yFY0RW or Name: n03l Faith98 Code: 6582-8W90PZD

Add Remove 4Good v2.0 : Name: Blackstar TRPS98 Code: 6582-2APUZYJHD

Add/Remove Cleaner v2.3 : Name: Kwai_Lo [tNO 98] s/n: K17204KE

Address and Phone Book v5.0 : Name: Miscreant s/n: APB-6452-4891644

Address Book v1.5 : s/n: JLJ4EVR

AddressBook etc v2.0 : Key: adrBk-5595-780215

Address Book Pro v1.01 : Name: (Anything) s/n: BANANA

Address Database Pro 4.02 : s/n: AEKDB-789

Address Data Pro v4.3 : s/n: AEKDB-7895

Address Explorer 2.3 : Key: Free the world

Address Mate v2.12 for Windows : s/n: AM212101704

Address Organizer Deluxe v1.0 : Name: Azrael [PC] s/n: 831195569-731

AddressQuick v1.0 : Name: CORE CMT Key: 566655565

Address Quick v2.3 : Name: DSi TEAM Key: 700708441

Address Register v1.0.1 : Name: [JaSuN] / CBE '98 s/n: 4270112-A58

Address Wijzer v3.10 : s/n: AD38170

Add Wiper v1.02 : s/n: 96422-226117

Adept BBS +v1.07 for OS/2 : name: Creeping Death s/n: 3599887846 Rego Serial No: 806949176

Adept BBS +v1.07 for OS/2 (2) : name: Undemon s/n: 3484233081 Rego Serial No: 808001375

Administrator Assistant v2.01 : s/n: ID-Vx-Ux-T6clUMZd

AdoBe Acrobat Capture v1.0 : s/n: WCW100R3101909-171

Adobe Acrobat Distiller 2.0 : s/n: MDW210P7154748-899 or s/n: ANW200U3010001-986

AdoBe Acrobat Distiller PE : s/n: WAW210P7121183-537

Adobe Acrobat Distiller v1.0 for Windows: s/n: DEE100R3001172-010-496

AdoBe Acrobat Distiller v2.0 for Widdows: s/n: WAW210P7121183-537

AdoBe AcroBat Distiller v2.1 for Windows: s/n: DEE100R3001172-010-496

AdoBe Acrobat Distiller v2.1 PE : s/n: WAW210P7121267-246

Adobe Acrobat Exchange 2.0 : s/n: MVW200R3100411-609 or s/n: MVW100R3100000-050-208

Adobe Acrobat Exchange v2.1 : s/n: WVM681R4000077-810

Adobe Acrobat Exchange v4.0 beta 2 : s/n: AEW400R3900106-762-184

Adobe Acrobat Exchange v4.0 beta 3 : s/n: AEW400R3900106-762-184

Adobe Acrobat Reader v1.0 for Dos : s/n: ARD100R3600000-830

AdoBe Acrobat Reader v1.0 for Windows : s/n: ARW100R3100000-500-574

AdoBe Acrobat Reader v1.2 for Windows : s/n: ARM100R3100034-100-397

AdoBe Acrobat v1.0 for Windows : s/n: ARW100R3100230-826

AdoBe Acrobat v2.0 for Windows : s/n: WVW200R3100221-398 or s/n: WVW200R3110509-339 or s/n: WVW200R3110509-334

Adobe Acrobat v3.0 French : s/n: KWM301R7223308-275

Adobe Acrobat v3.01 : s/n: PWW250R3107069-312

Adobe Acrobat v4.0 Final : s/n: AOW301R7136978-298

Adobe Acrobat Exchange 4.0 Beta 4 : s/n: AEW400R3900106-762-184

Adobe Acrobat WorkGroup 2.0 : s/n: DEW200U3100000-010-974 or s/n: DEW200U3100001-010-607 or s/n: DEW200U3100002-010-240

Adobe After Effects 3.1 Bundle Edition : s/n: EWW360R3100034-100-504

Adobe After Effects v3.1 : s/n: EXX666R9123199-434

Adobe After Effects : s/n: 36-1529-303576267

Adobe AfterFX v4.0 : s/n: EWW400R3000406-412

Adobe Capture 2.0 : s/n: WCW200R7100755-319

Adobe Dimensions 3.0 : s/n: DJW300R7101786-723

Adobe File Utilities Code : s/n: KWW300R7105734-545

Adobe Font Folio 8.0 : s/n: AWW400R7110870-808

Adobe Framemaker+SGML v5.1.1 : s/n: 05-0-01-01-5-0C860-FC44ad

Adobe FrameMaker+SGML v5.5.2 : s/n: 24-0-01-01-5-00000-666160

Adobe Frame Maker v5.1.2 Win95/NT : s/n: 01-0-01-01-5-37AA0-78BDD6

Adobe FrameMaker v5.5 : s/n: 20-0-01-01-5-011C5-14B57E

Adobe Framemaker v5.5.6 : s/n: 20-0-01-01-5-0D2F9-36EC16

Adobe Gallery Effects 1.5 : s/n: 36-1521-303602728

Adobe Gallery Effects 1.52 : s/n: 36-1524-303516493

Adobe GoLive v4.0 : s/n: GJW400R2100006-625 or s/n: GJW400R2100008-891 or s/n: gjw400r7103366-135

AdoBe Illustrator v4.0 for Windows : s/n: ABW400R3101335-714 or s/n: ABW400R3106248-986 or s/n: ABW400R3101991-252

Adobe Illustrator v4.0.3 for Windows : s/n: ABW4033200000-719

AdoBe Illustrator v4.01 for Windows : s/n: ABE400R3001625-858

AdoBe Illustrator v4.03 for Windows : s/n: ABW4003106248-986

Adobe Illustrator v4.1 for Windows : s/n: ABW4003109249-420

Adobe Illustrator 7.0 : s/n: ABW700R7106044-373

Adobe Illustrator 8.0 Beta X26 : s/n: ABW700R7106044-373

Adobe Illustrator v8.0 Beta2 x28 : s/n: EXX500R5000070198-504

Adobe Illustrator 8.0 Beta X40 : s/n: EXX500R5900103198-517

Adobe Illustrator v8.0 : s/n: EXX500R5900103198-517 or s/n: ABW800X7102095-685

Adobe ImageReady Preview 1.0 : s/n: EXM100XX675071598-005-414

Adobe Image Styler v1.0 : s/n: FJW100R7103736-382

AdoBe PageMaker v5.0a for Windows : s/n: 03-5025-303224614

AdoBe PageMaker v6.0 for Win95 : s/n: 03-3002-000062275 or s/n: 03-5025-303224614 or s/n: 03-4004-100486078

AdoBe PageMaker v6.0 for Win95 (2) : s/n: 03W600R1118753-720 or s/n: 03W600R1124621-479 or s/n: 03W600R1118669-742

Adobe PageMaker 6.5 : s/n: 03W650R7104326-845

Adobe Pagemill 2.0 : s/n: MLW200R7139069-780

Abobe PageMill v3.0 : s/n: MLW300R7102296-238

Adobe Pagemill v3.0 French : s/n: MLF300R7206554-670

Adobe Persuasion v4.0 : s/n: 09W123X523456-521

Adobe PhotoDeluxe v1.0 for Windows 95 : s/n: HTW100R7106474-426 or s/n: HTW100R7108267-350

Adobe PhotoDeluxe v2.0 Win95/NT : s/n: HTW200r7100048-493

Adobe Photo Deluxe Business Edition v1.0 : s/n: CQW100R7113867-753

Adobe PhotoDeluxe Home Edition v3.0 : s/n: HTW100R7100000-363

AdoBe PhotoShop : s/n: PCA 100000100-953 or s/n: PDA 100001185-501 or s/n: PDA 100001517-722

AdoBe PhotoShop v2.5 for Windows : s/n: PWW250R3000000-880 or s/n: PWW250R3001422-135

AdoBe PhotoShop v2.5.1 for Windows : s/n: PWW250R3107069-312 or s/n: PWW250R3104501-684 or s/n: PWW250R3000406-282

Adobe Photoshop v3.x 5 user license : s/n: PWW300U3100000-005-285

Adobe Photoshop v3.x for Windows : s/n: PWW300R3000011-926

Adobe Photoshop v4.0 : s/n: WW250R3107069-312 or s/n: pww250r3107069-312

Adobe Photoshop v5 Beta 66 : s/n: EXX500R7042200-980

Adobe Photoshop 5.0 FINAL : s/n: pww400r7106337-339 or s/n: pww400r106337-339 or s/n: EXX500XX120052898-308 or s/n: PWE500X7205050-732

Adobe Photoshop v5.0.2 : s/n: pww250r3107069-312

Adobe Photoshop v7.0 : s/n: 1045-0203-3247-2217-3566-6177

AdoBe Premiere v1.0 for Windows : s/n: MBW100X3100970-389 or s/n: MBW101B3105866-803

AdoBe PreMieRe v1.1 Video Editing for Windows: s/n: MBW100D3100371-512 or s/n: MBW101X3100132-284

Adobe Premiere v4.0 for Windows : s/n: MBW400R11093940244

AdoBe Premiere v4.2 for Windows : s/n: MBW400R1104198-375 or s/n: MBW400R3900106-762

AdoBe Premiere v4.2 for Windows (2) : s/n: MBW400R1109394-244 or s/n: SPW250R3163390-352 or s/n: MBW100J3100384-488

Adobe Premiere v4.2 for windows (3) : s/n: MBF420U3000205-940

Adobe Premiere v5.0 FINAL RC : "A Business" Title: Mr First Name: Chumbawamba C Last Name: X-Force Company: X-Force s/n: MXX500R666666-500-953 (deselect online registration)

Adobe Premiere v5.0 French : s/n: MBF500B7205459-283 or s/n: MBF500B7205362-360 or s/n: MBF500B7205358-275 or s/n: MBF500B7205104-998

Adobe Premiere v5.0 FINAL : s/n: MBF420U3000205-940

Adobe Premiere v5.1 : s/n: MXX500R145503-500-448

Adobe Premiere RT v5.1 : s/n: MBF06SGE990001-572

AdoBe StreaMLine v3.0 for Windows : s/n: SBW3001110706-297

AdoBe StreaMLine v3.01 for Windows : s/n: SBW300S1100640-184 or s/n: SBW3011166040-761

Adobe Streamline v4.0 : s/n: SBW400U7102000-766

Adobe Streamline v4.0 French : s/n: SBF400R7100627-705

Adobe Type Manager v4.0 for Windows 95: s/n: AWW400P0101591-292

Adobe Type Manager Deluxe v4.0 for Windows 95: s/n: AWW400R7110870-808

ADOBE TYPE MANAGER 4 NT : s/n: XNW400R0000001-834

AdoBe Wild Type : s/n: FHW251R31003373

Adplan Promotional Business Software v3.0 : s/n: NS-100-000-001 Key: 4753-E27A

Adrem Server Manager v2.1 : Code: TAY-750-401

Adrem Server Tools v2.0 : Code: PFV-586-810

Adres Wijzer v3.10 from Davilex : s/n: AD38170

Adreva 98 v4.23 : Name: BLiZZARD98 s/n: AD987151

AdrLTReg v4.4 : Name: vots s/n: 2957349843

AdScape32 v2.0 : Code: 133766

AdsOff! v1.0 for WinNT : Name: TRPSRULEZ s/n: 82K8POM9

AdsOff v1.92 : Name: 0MisterE[iNSiDE] s/n: 12d45+o

AdsOff! (All versions) : Name: LoungeAct s/n: 92p8uGb0

AdultPromoter v2.0 : s/n: ADL9124640

Advanced Access Password Recovery v1.0 : Run the program with ">ACPR /register" and enter: Code: 8KCApk6PrrhVr7ZsrfG8bese

Advanced Archive Password Recovery 2.20

Crack ZIP, ARJ, RAR and ACE password

(S/N: ARCHPR-TBHW5SSMYGQS-GNGD56ZSWN7NZ4UG)

Advanced CD Ripper Pro Ver 2.50

Best CD song ripper and it makes MP3

(Name: Cyberloner S/N: acrp25-92720-2004)

Advance Dialer 32-Bit 1.1 : name: PANK s/n: 97430800

Advanced Aircraft Analysis and Design : Password: Cessna441

Advanced Development System v8.63 : s/n: 00000-00000E87

Advanced Dialer v1.2 : Name: BIGBLUE! Code: 7D5E6F00

Advanced Dialer v2.1 : Name: THE SCYTHE s/n: 706F7500

Advanced Dialer Ver 2.5

Auto Dial up and Count bills

(Name: Cyberloner S/N: 2E700900)

Advanced Dialer v All : Name: Cyberloner s/n: 2E700900

Advanced Disk Catalog v1.20 Beta 2 : s/n: 1303196920041974ERqdY0pQRs2KIUvI

Advanced Fabrication v4.0 : s/n: 98861822

Advanced GIF Optimizer v1.0 Beta : s/n: &*uuTTrfb4 or s/n: TYg-78-21G

Advanced Gradient Controller : s/n: B4H8-R0060-1030 Code: 2L8-0A9-092

Advanced Hex Editor v2.1 : Code: 112029

Advanced Internet Tool v2.111 : Name: BaRT SiMPSoN s/n: 4F53-44CD-E3DD-9927

Advanced Space Hunter V2.02 : Name: CORE/DrRhui s/n: 88415328847144776151

Advanced Space Hunter v2.5 build 74 : Name: SiLicon Surfer PC'97 Code: 512063403900 or Name: Phrozen Crew Code: 754549977187 or Name: n03l Code: 21534322578558413142

Advanced Speed Typing 98 V1.0 for Win9x : Name: dustie of blizzard Code: 5577c223

Advanced Speed Typing 1.1 : Name: TRPS s/n: aer374op

Advanced Text Editor v1.01 : Code: atev1.01-wgs2otr2-wg558

Advanced Video Poker v1.00 : Name: dustie of blizzard Code: 123591978909696

Advanced Wire EDM v7.1 : s/n: 98730105

Advanced Zip Password Recovery v0.92A : Run command line: azpr.exe /register s/n: 00013112193920061941TcQdBAYCRlQW95HO

Advanced ZIP Password Recovery v2.0 : s/n: 00013112193920061941tcKxzxKUhzLjuAAD

Advanced ZIP Password Recovery v2.1 : s/n: 00013112193920061941SUfjyXZ97rwMZ2J3

Advanced ZIP Password Recovery v2.2 : s/n: 00023112193920061941tcKxzxKUhzLjuAAD

Advanced ZIP Password Recovery v2.3 : Name: LOMAX s/n: tlc1fahzfUb9n8GaJcCBTsxkHcrNHb8R

Advanced ZIP Password Recovery 3.54

The fastest ZIP cracker in the world!

(S/N: 00003112193920061941ZMMarhdDqCfUnFFV)

Advent 98 v2.0 : Name: Karen E. Caughey Address: Beech Grove, Indiana, USA Code: 067615671645

Advox Omnigate v4.1 : Go to System button / License tab and enter: Company: PREMiERE thisdomain: premiere@kicking.your.ass.com fromdomain: premiere@releasing.with.style.com Key1: JEDCAHDKODJDONAI Key2: KCPALAIMCHNOCKGG

Aelita BootAdmin v2.x : s/n: ID1-V2x-U10000-S100-W1000-X1000-ME1qAOEh

Aelita ERDisk v3.0 : s/n: IDCORE/Vizion-V-ZHwkDk1r

Aelita EventAdmin v3.2 : s/n: IDCORE/Vizion-V-Klt4ZeHx

Aelite Journal v1.01 : s/n: ID-Vx-ULua7zXZ

Aelita MultiReg v1.x : s/n: ID1-V1x-U10000-S100-W1000-X1000-wHFf0are

Aelita TimeAdmin v2.x : s/n: ID1-V1.x-U10000-S100-W1000-X1000-acmWgf97

Aelita Virtuosity v3.03 : s/n: IDCORE/Vizion-V-62O9Wzjc

Aepryus Graph v1.0 : Email: Nmfist@master.lucian.net Code: 477034642 or Email: bthorne@phrozen.crew Code:

Aestesis 98 v1.03 : Name: v s/n: popo0

Aestesis v1.1.2 : Name: herzog antoine Code: vabixexakibuyi

AfTer Dark +v3.0 for Windows : s/n: AD3-00670-6681 or s/n: ADW-33671-7328 or s/n: ADW-33671-7329

After Dark ScreenSaver - Disney Edition : s/n: DSW-93093-5071 or s/n: DSW-36523-5758

After Dark ScreenSaver - Loony Toons Edition: s/n: ZQA-35600-2587

After Dark ScreenSaver - Marvel Comics Edition: s/n: MVW-92958-1201

After Dark ScreenSaver - Star Trek Edition: s/n: BSN-90011-7479 or s/n: SPW-06753-8181

After Dark ScreenSaver - Star Trek: StarDate: s/n: ESW-83838-9710 or s/n: LSW-83838-9710

After Dark ScreenSaver - Star Trek: The Next Generatios: s/n: BSW-35600-2587 or s/n: SPW-06753-8181

After Dark ScreenSaver - The Simpsons Edition: s/n: ZQW-33671-7329 or s/n: ZQW-35600-2587 or s/n: KAW-64331-1262

After Dark ScreenSaver - Totaly Twisted Edition: s/n: BII-00670-6681

After Dark ScreenSaver - X-Men Edition : s/n: AD3-00670-6681

After dark v3.0 for Windows 2 : s/n: ADW-33671-7329

After dark v3.0 for Windows 3 : s/n: DSW-36523-5758

AfTer Dark v3.2 for Windows 95 : s/n: ADC-32659-7016

After Effects 3.0 : s/n: EMW00000000001-345

 

کی وردها :

دانلود رایگان همه شماره سریال های نرم افزار - شماره سریال برنامه - شماره سریال برنامه کاربردی - دانلود شماره سریال - مشاهده شماره سریال - دریافت شماره سریال و کلید برنامه -به دست آوردن شماره روز نرم افزار -شماره رمز همه نرم افزار ها - پسورد نرم افزار کاربردی - پشورد - پسوورد  -شماره رمز نرم افزار تحت ویندوز - شماره شریال - سماره شریال - سماره سریال - شماره سریال و کد تقلب - کد فعال سازی و خارج کردن از حال تریال -  کد اکتیو کردن کود اگتیو کردن - اکتیویشن - اکتیویژن - اکتیویزن - رمز فعال سازی - رمز قعال سازی - فغال سازی - فععال سازی - فعال شازی - کد و رمز و شماره سریال فعال سازی -  نام و پسورد برنامه - نحوه فعال سازی - طریقه به دست آوردن رمز بزنامه مخصوص -  شماره سریال برنامه - دانلود رایگان شماره سریال ورژن - ورزن - ورژن مخصوص - جدیدترین شماره سریال - سریال نامبر - سایت مخصوص سزیال نامبر - وبلاگ مخصوص سریال نامبر - شماره سریال -  پاسورد فعال سازی نرم افزاره - کلید عبور - پسورد عبور نرم افزار - شماره سریال ویژه جدید و تازه و بدون مشکل و ایراد -  سی دی کی - سیدی کی برنامه کاربردی -  نام کمپانی - طریقه فعال سازی با شماره سریال برنامه - سثقهشم دعئذثق خب سخبفصشقث -  بقثث یخصدمخشی خب سثقهشم دعئذثق - شزفهرفهخد زخیث - زی نثغ - سثقهشم دعئذثق - فثقهشم - شزفهرشفهخد - شزفهرثی رثقسهخد -  خارج کردن از حالت تریال -   شماره سریال مربوط به - لایسنس - ریجیستر - رجستر - رجیستر  کردن برنامه - لایسنس - کد لایسنس - لایصنس - لایثنس - لایثنث - کد ریجیستر - کود رجیستر - رجیستر کردن برنامه - لایسنس برنامه - نسخه بتا - کرک برنامه - کیجن برنامه - مهزثدزث - قثلهسفثق - قهلهسفثق - قثلهسفثق - زقشزن

serial number of program - application program - free download serial number - S/n  - serial number of software version - new update - no problam - serial key - cd key - name and company name - how to  activation software - serial number -  original version - last version - licence - register - crack - key - beta version - licence - krack - register key

shomare serial narm afzar karbordi - danlod shomare serial - somareh serial - seryal - shomareh seryal - narm afzar - cd key - name - faal sazi - fal sazi narmafzar - kharj kardan az halat terial - noskheh asli - serial namber  - nhkg,n alhvi svdhg kvl htchv ;hvfvnd - svdhg khlfv - sd nd ;d - khl , khl ;l`hkd lvf,xi - kp,i tuhg shcd kvl htchv lpn,n , jvdhg - alhvi svdhg kvl htchv - nhkg,n kvl htchv , alhvi svdhg lvf,c fi Hk -   ghdsks fvkhli - vd[dsjv - v[sjv fvkhli - vd[dsjv fvkhli -  

آخرین مطالب ارسالی
متن نظر :
POWERED BY MIHANBLOG.COM
All Rights Reserved 1385-1386 Beta © By http://http://shabakehfilm.mihanblog.com .:.  Designed By برای دیدن عکس در اندازه ی واقعی روی عکس کلیک کنید ---->zamanahoo.mihanblog.com برای دیدن عکس در اندازه ی واقعی روی عکس کلیک کنید ---->zamanahoo.mihanblog.com برای دیدن عکس در اندازه ی واقعی روی عکس کلیک کنید ---->zamanahoo.mihanblog.com برای دیدن عکس در اندازه ی واقعی روی عکس کلیک کنید ---->zamanahoo.mihanblog.com برای دیدن عکس در اندازه ی واقعی روی عکس کلیک کنید ---->zamanahoo.mihanblog.com برای دیدن عکس در اندازه ی واقعی روی عکس کلیک کنید ---->zamanahoo1.mihanblog.comبرای دیدن عکس در اندازه ی واقعی روی عکس کلیک کنید ---->zamanahoo1.mihanblog.comبرای دیدن عکس در اندازه ی واقعی روی عکس کلیک کنید ---->zamanahoo1.mihanblog.comبرای دیدن عکس در اندازه ی واقعی روی عکس کلیک کنید ---->zamanahoo1.mihanblog.comبرای دیدن عکس در اندازه ی واقعی روی عکس کلیک کنید ---->zamanahoo1.mihanblog.comبرای دیدن عکس در اندازه ی واقعی روی عکس کلیک کنید ---->zamanahoo1.mihanblog.com

mojtaba
.:. Page Created In - Seconds